Covid

Onze workshops zijn covid-proof

Ons covid-verhaal

Maart 2020
De wereld verandert plots, een onzichtbare vijand steekt de kop op. Alle geplande workshop van het voorjaar moeten onderbroken worden door de lockdown. De deelnemers worden verwittigd en we proberen zo snel mogelijk een oplossing uit te werken.

April 2020
Het is duidelijk geworden dat deze Covid-crisis niet direct gaat verdwijnen. We beslissen om de activiteiten en workshop in het voorjaar te annuleren en we werken een nieuwe planning uit voor het najaar. Deelnemers aan de workshops krijgen de mogelijkheid om hun inschrijving naar het najaar te verschuiven of een terugbetaling aan te vragen. Gelukkig zijn de meeste deelnemers zonder meer bereid om in het najaar naar de workshops te komen.

Mei-juni 2020
Double Deal heeft gelukkig een kleine financiële buffer en we besluiten om deze te investeren in een aantal nieuwe Covid-veilige producten. We herwerken de doe-het-zelf-cursus en starten de opnames van een volledig nieuw product, de online video-lessen. We stelden deze gratis ter beschikking aan de deelnemers die hun lopende workshop moesten onderbreken. Verder investeren we vooral in de promotie van online lessen via Skype.

Zomer 2020
De online video-lessen zijn een succes. We hebben we op zeer korte tijd meer dan 150 deelnemers. De inkomsten van deze verkoop wordt volledig geïnvesteerd in nieuwe lessenpakketten. Tegen eind augustus is een volledige beginnersreeks ter beschikking.

September 2020
De vraag naar echte harmonica lessen blijft groot en eindelijk kunnen we terug starten met onze contactworkshops. Het overgrote deel van deze workshops is ondertussen volzet. We gaan deze geven op een veilige manier. We werken een set van gedragsregels uit die we toepassen op al onze workshops. Ook als we met partners werken vragen we hen om deze regels toe te passen. 

MAART 2021

We werken op dit moment uitsluitend via een online aanbod waarbij de deelnemers de workshop van thuis uit kunnen volgen. We gebruiken de ZOOM software, die is gemakkelijk te gebruiken, ook voor mensen die niet thuis zijn in IT. 

Onze Covid-regels Update november 2020

De maatregelen die door de regering genomen werden en die van kracht zijn vanaf november 2020 moeten we onze workshops voorlopig opschorten. Er is een online alternatief via ZOOM. 


hebben geen invloed op de werking van Double Deal vzw. Alle workshops gaan door en verlopen volgens de regels die door de regering uitgewerkt zijn voor de socio-culturele sector en gebaseerd op het basisprotocol voor de cultuursector.

Hoe doen we dat?

We werken met een beperkt aantal deelnemers, nooit meer dan het maximum dat is aangegeven in de richtlijnen van de overheid.
Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het binnenkomen en buitengaan en wanneer je rondloopt om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan. Wanneer je neerzit en er voldoende afstand is (1,5 meter), mag je je masker uitdoen.
We voorzien ontsmettingsmateriaal en ontsmetten contactoppervlakten voor elke activiteit.
De ruimtes worden goed verlucht.
Wij voorzien zelf geen drankjes. Breng zelf een flesje water mee.
Er zijn geen pauzes tijdens de workshops
Als je de voorbije 7 dagen symptomen had die lijken op Covid-19, of je bent ziek, kan je niet deelnemen. Ook als een van je huisgenoten ziek is of de voorbije 7 dagen symptomen heeft die lijken op Covid-19 is deelnemen niet toegelaten.

Double Deal werkt mee aan de contact tracing. We vragen je dan ook op iedere workshop om je aanwezigheid te registreren

Als we voor en met partners werken vragen we hen dezelfde maatregelen te nemen.
Als het nodig is krijg je voor de start van de workshops nog een bericht over specifieke maatregelen.
Wat vragen we van jou?
Dat je je strikt aan deze gedragsregels houdt. Alleen op die manier kunnen we op een veilige manier muziek beleven.